Senator Yoeri Vastersavendts (Open Vld) pleit voor de afschaffing van de 1 en 2 eurocent munten gezien deze vooral een bron van ergernis zijn voor zowel de consumenten, de winkeliers alsook de banken: “Sinds de invoering van de euro werden ruim 680 miljoen stukken in omloop gebracht. Ondanks het feit dat deze munten een lange levensduur hebben moet de Koninklijke Munt systematisch nieuwe eurocenten slaan omdat de mensen deze stukken oppotten omdat ze ze nergens kwijt kunnen.”.

 

Vastersavendts bevroeg minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) naar de mogelijke afschaffing vanuit de regering of Europa van de 1 en 2 cent. De minister is de afschaffing niet ongenegen en gaf aan dat een mogelijke doorbraak nakend is: “Op 4 juli 2012 heeft de Europese wetgever een nieuwe verordening aangenomen waarin de Europese Commissie wordt verzocht te onderzoeken of de verdere uitgifte van muntjes van 1 en 2 cent kan worden stopgezet. De studie van de Commissie is nog niet beschikbaar, maar het thema is geagendeerd op de bevoegde werkgroep van de EU op 18 april. Wellicht zal de Commissie dan haar voornemens kenbaar maken.”.

 

Senator Vastersavendts is alvast tevreden dat de 1 en 2 eurocenten binnenkort naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft. De kostprijs van deze eurocenten voor de zelfstandigen loopt immers hoog op. Het over en weer geloop met deze munten kost tijd en geld. Het levert ook rompslomp op gezien deze systematisch geteld moeten worden en verpakt worden alvorens de banken deze aanvaarden.

 

Vastersavendts bekwam van minister Vanackere tevens gedetailleerde informatie over de kostprijs van de aanmaak van deze munten voor de Koninklijke Munt: “De productie- en verpakkingskost voor 1000 stukken liggen tussen de 3,5 en de 4 euro. Daarbij moet de prijs van de zogenaamde muntplaatsjes worden bijgeteld die bestaan uit legeringen. De prijs van deze plaatjes fluctueert in functie van de prijs van het metaal en hun gewicht in de aanmaak. Voor stukjes van 1 en 2 eurocent varieerde de prijs voor 1000 plaatjes de laatste 3 jaar tussen 4,5 en 6 euro voor 1 eurocent en tussen de 8 en de 9 euro voor 2 eurocenten.”.

 

Alleen al voor dit jaar gaat de Koninklijke Munt 22 miljoen stukken van 2 cent slaan en 34 miljoen stukken van 1 cent. Dit levert voor dit jaar een kostenplaatje op van grosso modo 60.000 euro op (34.000 voor aanmaak de 1 cent stukken en 28600 voor de 2 eurocent) alleen al wat de productie en verpakking betreft. Daarnaast is er ook nog eens de kost van de verdeling van al deze munten die wordt gedragen door de NBB en de banken.

 

Senator vastersavendts is alvast hoopvol  met deze duidelijke signalen dat de eurocenten op EU niveau waarschijnlijk zullen worden afgeschaft.  Ik deel het standpunt van de minister dat we heden moeten wachten tot de mogelijke doorbraak op 18 april 2013. Mocht dit echter niet de verhoopte oplossing brengen moet de regering naar het voorbeeld van Finland desgevallend unilateraal deze muntstukken snel laten uitdoven. Niemand is gebaat bij het verder aanhouden van deze muntjes die een bron van ergernis en rompslomp zijn. Verder lijkt het me ook aangewezen om het slaan van nieuwe eurocenten te beperken tot een minimum tot men duidelijkheid heeft over het al of niet behouden van deze munten. Aldus vermijdt men onnodige kosten.

 

Het spreekt voor zich dat de afschaffing zoals de minister aangeeft gepaard moeten gaan met het wettelijk regelen van de afrondingsregels besluit Vastersavendts.

 

Senator Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

 

 

« Terug naar overzicht