Unaniem goedgekeurde resolutie veroordeelt nakende Franse accijnsverhoging op bier

 

De Senaat heeft bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie unaniem goedgekeurd waarbij het een mandaat geeft aan de regering een onderzoek te vragen vanwege de Europese Commissie naar de vooropgestelde Franse accijnsverhoging op bier. De senatoren van zowel meerderheid als oppositie zetten hun schouders onder deze resolutie naar aanleiding van de hoorzitting van de Federatie van de Belgische brouwers, aldus de senator Yoeri Vastersavendts (Open Vld) die mee aan de basis liggen van deze resolutie: “Dit is een krachtig signaal dat de Franse wetgever hopelijk terug tot de rede zal doen terugkeren.”.

 

Senator Vastersavendts heeft zich in dit dossier vastgebeten nadat hij vernam van Bruno Reinders, de hoofdbrouwer van Mort Subite in Asse welke impact deze maatregel heeft op deze befaamde brouwer van speciaalbieren. Zo wordt de helft  van hun export in Frankrijk afgezet, waardoor deze markt voor deze brouwerij dus van kapitaal belang is, aldus Vastersavendts.

 

De Franse maatregel wil de accijnzen op bier verhogen met 160% terwijl de accijnzen op wijn gelijk blijven. Hier werkt men duidelijk met twee maten en twee gewichten. Gezien de Belgische brouwers 32% van hun bieren exporteren naar Frankrijk en gezien de dit aandeel bij brouwers van speciaalbieren nog veel hoger ligt zullen de gevolgen voor de sector navenant zijn.

 

Senator Vastersavendts is tevreden dat de resolutie duidelijk verwijst naar drie duidelijke arresten van het Europees Hof die zwart op wit bevestigen dat deze maatregel indruist tegen het intracommunautair verkeer en manifest protectionistisch van aard is. Vooral het Arrest van het Europees Hof van 27 februari 1980 is bijzonder relevant daar het brandhout maakt van een gelijkaardig initiatief vanwege het Verenigd Koninkrijk, aldus de senator. Het Verenigd Koninkrijk wilde een drastische accijnsverhoging doorvoeren op wijn en dit ter bescherming van de nationale bierproductie. Het Europees Hof stelde dat deze maatregel in strijd was met  het toenmalige EEG verdrag. De motivering van het Arrest schenkt klare wijn en is integraal toepasbaar op de nakende accijnsverhoging vanwege Frankrijk, aldus Vastersavendts: “Het fiscale beleid van een Lidstaat mag niet dienen om bestaande drinkgewoonten te bestendigen, teneinde de verkregen voorsprong van nationale industrieën die aan deze gewoonten tegemoet trachten te komen, te consolideren.”.

 

Deze accijnsverhoging is duidelijk op juridisch drijfzand gebouwd en de Europese Commissie zal dit ongetwijfeld bevestigen. Het is daarom echter noodzakelijk dat onze regering dit aanhangig maakt bij de Commissie, aldus Vastersavendts: “Deze unaniem goedgekeurde resolutie  geeft de regering aldus een duidelijk en krachtig mandaat om dit aanhangig te maken bij de Europese Commissie. Daarnaast vraagt de resolutie onze regering om Frankrijk erop te wijzen dat zij een vernietiging riskeren van hun accijnsverhoging. Niet alleen zal de accijnsverhoging succesvol worden aangevochten door Europa maar bovendien zet Frankrijk hun eigen economische belangen en hun begroting op het spel. Wij hopen dan ook dat Frankrijk niet volhard in de boosheid en tot inkeer komt.”.

 

De Open Vld senator wijst er nogmaals op dat indien Frankrijk volhardt met deze maatregel dit ook zal leiden tot nieuwe wetgevende initiatieven vanuit de senaat: “Wij zullen er niet voor terugdeinzen om indien alle middelen uitgeput zijn en Frankrijk volhardt mee te werken aan het wetgevend initiatief van MR senator François Bellot die hogere accijnzen wil heffen op alcoholische dranken met een hoog tannine en sulfietgehalte gezien diverse wetenschappelijke studies de bijzonder nefaste gevolgen benadrukken van de combinatie alcohol met sulfieten en tannines.”. Het toeval wil dat net wijn zowel veel tannine als veel sulfiet bevat, aldus Vastersavendts.

 

Ik zal mij blijven verzetten tegen deze protectionistische maatregel die onze brouwers en dan in het bijzonder de brouwers van speciaalbieren zwaar treft. Zolang deze maatregel niet is ingetrokken zal ik initiatieven nemen om deze te bekampen en dit op alle vlakken, besluit Vastersavendts.

 

Senator Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

 

 

 

« Terug naar overzicht